bitute

bitute
dialecto paisa. comida

Diccionario del Habla Popular de Colombia incluye regionalismos. 2014.

Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • bitutė — bitùtė dkt. Mergi̇̀nos plùša kai̇̃p bitùtės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bitute — {{#}}{{LM SynB43135}}{{〓}} {{\}}SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS:{{/}} {{[}}bitute{{]}} {{《}}▍ s.m.{{》}} {{※}}esp. mer.{{¤}} = {{SynC09684}}{{↑}}comida{{↓}} …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

  • korinėti — 2 korinėti, ėja, ėjo tr. 1. NdŽ rinkti medų (apie bites): Kad bitutė ant lankos medų korinėjo JD542. Taip ji nori šokinėti, kaip bitutė korinėti JV670. 2. imti medų, bites kopinėti: Eisma bitelių korinėti Užv. 3. NdŽ siūti, lipdyti korius (apie… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Malapropismo — El término malapropismo es la castellanización del vocablo inglés malapropism. Es un tipo de error que consiste en sustituir una palabra por otra que tiene un sonido parecido, pero cuyo significado es diferente. Actualmente, el término no está… …   Wikipedia Español

  • bzz — išt. Bzz bzz bitùtė darbúojasi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apzvimbti — 1 apzvim̃bti, ia, àpzvimbė tr. Š, KŽ zvimbiant apskristi, aplėkti: Kiekvienas medelis bepūpso papuręs, kiekvieną ratuota bitutė apzvimbia V.Myk Put. zvimbti; apzvimbti; atzvimbti; įzvimbti; išzvimbti; nuzvimbti; pazvimbti; perzvimbti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbirgzti — atbir̃gzti, atbir̃zgia, àtbirzgė intr. 1. birzgiant atlėkti: Da nedajojo pusę kelelio, išgirdo bitutę atbirzgiančią LTR(Mrj). 2. birzgiant atvažiuoti: Pažiūrėk, kas keliu atbir̃zgia Vv. birgzti; atbirgzti; išbirgzti; nubirgzti; parbirgzti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgausti — 1 atgaũsti, atgaũdžia, àtgaudė intr. gaudžiant artėti: Išgirdau bitutę atgaũdžiančią ir mūsų sesutę atlydinčią JD1203. Jaunimo daina atgaũdžia iš toli rš. gausti; apgausti; atgausti; nugausti; pragausti; užgausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atjoti — 1. tr., intr. atvykti, atkeliauti raitam: Dar nenušlaviau pusės kiemelio, žiūriu – atjoja bernų pulkelis (d.) Vlk. Ir atjojo jaunas bernytis (d.) Čb. Ir atjojo bernelis ant juodbėrio žirgelio KlvD24. Vaikesas prie mergesos atjoja su piršliu J.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dingoti — dìngoti, dìngo, ojo intr., dingoti, oja, ojo; R būti neaiškiam nujautimui, rodytis, matytis, tartis: Man visą laiką dìngojo, kad vokytis karą tura pralaimėti, ir pralaimėjo Krt. Jis pasidrąsino į kupčiaus būdą įkopti, dìngodams durnai, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”